top of page

PERSONVERN

INFORMASJON PERSONOPPLYSNINGER

Siste revisjon: 23 mai av 2018.

HVEM ER ANSVARLIG FOR BEHANDLING AV DINE DATA?

Behandlingsansvarlig er CESMA SL ("NATURVIE"), med NIF-nummer B-06293419. Kontaktinformasjonen til NATURVIE er som følger:

– Postadresse: Polígono Industrial La Alberca, Parcela 5, Guareña, Badajoz, 06470.

– Telefon: 924 35 23 12

– E-post: admon@naturvie.com

Den interesserte parten er informert om at NATURVIE har utnevnt en databeskyttelsesdelegat som de kan ta opp eventuelle spørsmål knyttet til behandlingen av deres personopplysninger. Den interesserte part kan kontakte databeskyttelsesdelegaten via følgende kontaktinformasjon: comunicacion@naturvie.com,  postadresse: Polígono Industrial La Alberca, Parcela 5, Guareña, Badajoz, 06470.

HVILKEN TYPE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER NATURVIE?

NATURVIE kan samle inn følgende personopplysninger fra brukere av NATURVIE-nettstedet gjennom de tilsvarende skjemaene:  Navn,  Epostadresse,  postadresse,  telefonnummer,  fødselsdato,  DNI, når brukeren besøker WEB, registrerer seg, legger inn en nettbestilling, kontakter NATURVIE eller deltar i NATURVIE-kampanjer eller undersøkelser.

I tillegg samler NATURVIE inn all informasjon relatert til din surfing på WEB og din interaksjon med merkevaren.  

Alle personopplysningene som NATURVIE samler inn kommer fra den interesserte parten, bortsett fra kontaktdataene som kan gis til oss av venner eller familie:

 • For å sende gavekort eller annen gave.

 • For å dele lagrede favoritter på WEB.

FOR HVILKE FORMÅL BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysningene til den interesserte parten vil bli behandlet med følgende  formål  som aktuelt:

– Administrere og utvikle registreringen på WEB. Registreringen vil innebære opprettelse av profiler for brukerens navigasjon på WEB. Nevnte profilering består av bruken av kundens personlige data og informasjonen om deres surfing, for eksempel produktene som er sett på eller lagt til i kurven, delene av WEB besøkt, stedet for å evaluere deres preferanser og/eller personlige interesser med det formål å tilbyr deg innholdet på WEB, tilbudene, tjenestene og produktene som passer til profilen din.

– Administrere og utvikle nettkjøpet. Vi bruker kundens personopplysninger til å behandle og levere bestillingen din, informere deg på e-post og/eller SMS om statusen til bestillingen din.

– Administrere og sende informasjon om eksklusive kampanjer, siste nyheter og personlig informasjon tilpasset profilen, interesser og behov til den interesserte parten som kunde via e-post, SMS, post eller telefon. Sendingen av denne informasjonen vil bety opprettelsen av brukerprofiler som består av bruk av personopplysninger, historikken for kjøpene deres, hvis det er aktuelt, samt surfeinformasjon på WEB for å evaluere visse aspekter knyttet til deres personlige preferanser med det formål å tilby du den kommersielle kommunikasjonen som passer til profilen din.

– Innholdet, produktene eller tjenestene vil bli personlig tilpasset kunden i kommunikasjonen basert på deres interesser. Det er mulighet for  Droppe ut  av de sendte kommunikasjonene  KORT  til e-posten comunicacion@naturvie.com

– Svar på øvelsen av  ARCO+ rettigheter, samt forespørsler og krav.

– Håndtering og utstedelse av salgsunderlag: Salgsfaktura.

HVOR LENGE VIL VI OPPBEVARE DATA?

NATURVIE vil kun lagre personopplysninger i den tidsperioden som er rimelig nødvendig, tatt i betraktning behovet for å svare på spørsmål som oppstår eller løse problemer, gjøre forbedringer, aktivere tjenestene sine og oppfylle kravene i gjeldende lov. Dette betyr at du kan beholde personopplysningene i en rimelig periode selv etter at interessenten har sluttet å bruke NATURVIE-tjenestene eller har sluttet å bruke WEB. Etter denne perioden vil personopplysninger bli blokkert fra alle NATURVIE-systemer.

HVA LEITIMER OSS TIL Å BEHANDLE DATAENE?

NATURVIE har følgende legitime grunnlag for å behandle personopplysninger:

Gjennomføring av kontrakten


Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene til interessenten som samles inn er gjennomføringen av salgskontrakten. I denne forstand er den interesserte part forpliktet til å gi de data som er nødvendige for gjennomføringen. Dersom du ikke gir oss denne informasjonen, vil det ikke være mulig å gjennomføre salget.

juridiske forpliktelser

Forvaltningen og utstedelsen av salgsfakturaen er basert på NATURVIEs juridiske forpliktelse i forholdet til kundene.

Samtykke

I forhold til følgende formål vil det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene til den interesserte parten være deres samtykke, dersom det er gitt:

– Registreringshåndtering på WEB.

– Håndtering av utsendelse av informasjon om eksklusive kampanjer, siste nyheter og personlig informasjon tilpasset profilen til den interesserte parten.

– Svar på utøvelsen av ARCO+-rettigheter, forespørsler og krav fra den interesserte part.

– Håndtering og utstedelse av følgende salgsdokumenter: Salgsfaktura.

Tilbaketrekking av samtykke til disse behandlingene fra den interesserte part vil ikke betinge gjennomføringen av salgskontrakten som er inngått mellom dem og NATURVIE.

legitim interesse

I forhold til følgende formål vil det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene til den interesserte parten være NATURVIES legitime interesse:

– Opprettelsen av profiler ved å surfe på WEB av en registrert bruker, så vel som alle de brukerne som har gitt oss dataene sine for andre formål.

– Utarbeidelse av profiler for å sende informasjon om eksklusive kampanjer, siste nyheter og personlig informasjon tilpasset profilen til den interesserte parten.

– Sende tilfredshetsundersøkelser om produktene kjøpt eller tjenestene som brukes av NATURVIE-kunder for å be om deres mening og for å kunne forbedre dem.

Vår legitime interesse er å kunne garantere at vår WEB forblir sikker, samt å hjelpe NATURVIE med å forstå behovene, forventningene og tilfredshetsnivået til brukere og derfor forbedre tjenester, produkter og merkevarer. Alle disse handlingene utføres for å forbedre nivået av kundetilfredshet og sikre en unik nettleser- og kjøpsopplevelse.

TIL HVILKE MOTTAKER KAN VI KOMMUNIKERE DATAENE?

Personopplysningene til den interesserte part kan overføres/meddeles til følgende mottakere:

– Selskaper i NATURVIE-gruppen.

– Offentlige administrasjoner og organer når det kreves av skatt, arbeid, trygd eller andre gjeldende forskrifter.

– Selskaper med ansvar for databehandling, for eksempel franchisetakere og leverandører som leverer tjenester til NATURVIE (budselskaper, kommunikasjonssendere, byråer, profileringsselskaper, etc.).

Internasjonale dataoverføringer kan også finne sted på stedet for de tidligere oppdragene/kommunikasjonene som NATURVIE vil bruke standardkontraktsklausulene tilpasset av EU-kommisjonen og EU-US Privacy Shield for. Som en garanti for de overføringene som gjøres til land som ikke har en tilstrekkelighetsbeslutning fra EU-kommisjonen. Uansett vil tredjepartene som visse personopplysninger deles med, tidligere ha akkreditert vedtakelsen av tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak for korrekt beskyttelse.

NATURVIE selger ikke kundedata til tredjeparter under noen omstendigheter.

HVORDAN BESKYTTER NATURVIE PERSONOPPLYSNINGER?

WEB bruker informasjonssikkerhetsteknikker som brannmurer, tilgangskontrollprosedyrer, alt med det formål å forhindre uautorisert tilgang til data og garantere konfidensialitet. For å oppnå disse målene godtar brukeren at NATURVIE innhenter data for den tilsvarende autentiseringen av tilgangskontroller.

I tillegg utføres enhver transaksjon som utføres gjennom WEB/, gjennom sikre betalingssystemer. Konfidensielle betalingsdata overføres direkte og i kryptert form (SSL) til den tilsvarende enheten.

NATURVIE opplyser at de har vedtatt alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å garantere sikkerheten og integriteten til personopplysningene den behandler, samt for å forhindre tap, endring og/eller tilgang av uautoriserte tredjeparter.

HVA ER DINE RETTIGHETER I FORHOLD TIL PERSONOPPLYSNINGER?

Du har følgende rettigheter som kan utøves via e-postadressen comunicacion@naturvie.com:

Rett til innsyn

Du har rett til å få bekreftelse på om NATURVIE behandler personopplysninger som angår deg eller ikke, samt å få tilgang til personopplysningene som NATURVIE har om deg.

Rett til retting

Du har rett til å be NATURVIE korrigere personopplysningene når de er unøyaktige eller komplettere dem når de er ufullstendige.

Rett til sletting/rett til å bli glemt

Du kan be om at personopplysninger slettes når, blant annet, dataene ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn for.

Foreldelsesrett

Du har rett til å be om begrensning av databehandling, i så fall vil vi bare beholde dem for å utøve eller forsvare krav.

Rett til portabilitet

Du har rett til å motta personopplysninger i et strukturert format, til vanlig bruk og mekanisk lesing, og til å overføre dem til en annen ansvarlig når behandlingen er basert på samtykke eller på en kontrakt, og utføres på automatiserte måter.

Rett til opposisjon

Du kan protestere mot at personopplysninger behandles basert på offentlig eller legitim interesse  forfulgt av NATURVIE, inkludert profilering. I slike tilfeller vil NATURVIE slutte å behandle dataene, med unntak av tvingende legitime grunner eller utøvelse eller forsvar av mulige krav.

Automatiserte individuelle beslutninger

Du har rett til ikke å bli gjenstand for en avgjørelse basert utelukkende på automatisert behandling, inkludert profilering, som gir rettsvirkninger for deg eller på lignende måte påvirker deg i betydelig grad. Det vil imidlertid ikke være mulig å utøve en slik rett i tilfelle avgjørelsen er nødvendig for gjennomføring eller gjennomføring av en kontrakt mellom deg og NATURVIE; er autorisert av loven som gjelder for NATURVIE, forutsatt at den etablerer tilstrekkelige tiltak for å ivareta dens rettigheter, friheter og legitime interesser; eller er basert på ditt eksplisitte samtykke.

Rett til å fremsette krav

Du har rett til å sende inn et krav til det spanske datatilsynet.

For å behandle forespørselen kan vi be deg om å bevise din identitet.

BRUK AV NETTSIDEN VÅR

Brukeren forplikter seg til å gjøre riktig bruk av innholdet på nettet, og er forpliktet til å (i) gi sannferdig og nøyaktig informasjon om dataene som kreves i registrerings- eller bestillingsskjemaet, og holde dem oppdatert, når som helst bruk av nettet; (ii) ikke delta i ulovlige, ulovlige eller i strid med god tro og offentlig orden; (iii) ikke å spre innhold eller propaganda av rasistisk, fremmedfiendtlig, diskriminerende karakter basert på rase, kjønn, ideologi, religion eller som på noen måte krenker moral, offentlig orden, grunnleggende rettigheter, offentlige friheter, ære, privatliv eller bildet av tredjeparter og generelt gjeldende regelverk; (iv) ikke forårsake skade på de fysiske og logiske systemene på nettstedet, NATURVIE-leverandører eller tredjeparter, og heller ikke introdusere eller spre datavirus eller andre fysiske eller logiske systemer som sannsynligvis vil forårsake den nevnte skaden. (v) å ikke bruke innholdet på nettet og informasjonen på det til å sende reklame, eller sende meldinger til andre kommersielle formål, eller for å samle inn eller lagre personopplysninger fra tredjeparter; (vi) ikke forsøke å få tilgang til og, der det er hensiktsmessig, bruke e-postkontoene til andre brukere og endre eller manipulere meldingene deres.

NATURVIE forbeholder seg retten til å foreta de modifikasjonene den anser som hensiktsmessige på nettsiden sin uten forvarsel, ved å kunne endre, slette eller legge til både innholdet og tjenestene som tilbys gjennom det og måten de presenteres eller lokaliseres på nettsiden din. .

INTELLEKTUELL OG INDUSTRIELL EIENDOM

Alle immaterielle og industrielle rettigheter til nettet og dets innhold, inkludert men ikke begrenset til bilder, lyd, lyd, video, design, tekster, grafikk, logoer, ikoner, fargekombinasjoner, struktur, knapper, samt programvaren, handel navn, varemerker, verk, illustrasjoner, fotografier eller industrielle tegninger og andre tegn som kan brukes industrielt og kommersielt er eiendom og eierskap til NATURVIE eller tredjepartseiere som har behørig autorisert deres inkludering på nettet.

Reproduksjon, distribusjon og offentlig kommunikasjon, inkludert metoden for å gjøre tilgjengelig, av hele eller deler av innholdet på nettet, for kommersielle formål, i et hvilket som helst medium og med noen tekniske midler, uten tillatelse fra NATURVIE.

Brukeren forplikter seg til å respektere de intellektuelle og industrielle rettighetene som eies av NATURVIE. Brukeren kan bruke nettet og dets innhold til personlig og privat bruk. Enhver annen bruk er forbudt og krever at brukeren innhenter forhåndsgodkjenning fra NATURVIE. Brukeren må avstå fra å slette, endre, unnvike eller manipulere noen beskyttelsesenhet eller sikkerhetssystem som ble installert på nettet.

ANSVAR UTLEDT FRA BRUK AV NETTET

NATURVIE er ikke ansvarlig, i noe tilfelle, for skader av noen art som kan forårsake, for eksempel: feil eller utelatelser i innholdet, manglende tilgjengelighet av portalen eller overføring av virus eller ondsinnede eller skadelige programmer i innholdet, til tross for at de har tatt i bruk alle nødvendige teknologiske tiltak for å unngå det.

Fra klientens nettside er det mulig å bli omdirigert til innhold fra tredjeparts nettsider. Gitt at leverandøren ikke alltid kan kontrollere innholdet som legges inn av tredjeparter på deres nettsider, påtar leverandøren seg ingen form for ansvar med hensyn til nevnte innhold. I alle fall erklærer leverandøren at den vil fortsette til umiddelbar tilbaketrekking av innhold som kan være i strid med nasjonal eller internasjonal lovgivning, moral eller offentlig orden, fortsette til umiddelbar tilbaketrekking av omdirigeringen til nevnte nettside, og informere de kompetente myndighetene om innholdet i spørsmål.

NATURVIE er ikke ansvarlig for informasjonen og innholdet som er lagret, for eksempel, men ikke begrenset, i fora, chatter, blogggeneratorer, kommentarer, sosiale nettverk eller andre måter som lar tredjeparter publisere innhold uavhengig på nettet. Uansett gjør NATURVIE seg tilgjengelig for alle brukere, myndigheter og sikkerhetsstyrker, og samarbeider aktivt om fjerning eller blokkering av alt innhold som kan påvirke eller stride mot nasjonal eller internasjonal lovgivning, rettigheter til tredjeparter eller moral og offentlig orden. I tilfelle brukeren mener at det er noe innhold på nettet som kan være mottakelig for denne klassifiseringen, vennligst informer administratoren av nettet umiddelbart.  Nettsted .

Nettstedet har blitt gjennomgått og testet for å fungere skikkelig. I prinsippet kan riktig drift garanteres 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, hele året. NATURVIE utelukker imidlertid ikke muligheten for visse programmeringsfeil, eller for force majeure, naturkatastrofer, streik eller lignende omstendigheter som gjør tilgang til Internett umulig.

Innføring av hyperkoblinger for kommersielle formål på nettsider utenfor NATURVIE som tillater tilgang til nettet, uten forhåndsgodkjenning fra NATURVIE, er forbudt. NATURVIE er ikke ansvarlig for bruk eller innhold av tredjeparts nettsider som kan lenke til Naturvie.com.

 

EN  informasjonskapsler  er en liten tekstfil som lagres i nettleseren din når du besøker nesten hvilken som helst nettside. Nytten er at nettet er i stand til å huske besøket ditt når du kommer tilbake for å bla gjennom den siden. De  informasjonskapsler  De lagrer vanligvis informasjon av teknisk art, personlige preferanser, innholdstilpasning, bruksstatistikk, lenker til sosiale nettverk, tilgang til brukerkontoer, etc. Målet med  informasjonskapsler  er å tilpasse innholdet på nettsiden til din profil og behov, uten  informasjonskapsler  tjenestene som tilbys av enhver side vil bli betydelig redusert. Hvis du vil ha mer informasjon om hva som er  informasjonskapsler, hva de lagrer, hvordan du sletter dem, deaktiverer dem osv.,  vennligst se denne lenken.

Informasjonskapsler som brukes på denne nettsiden

I henhold til retningslinjene til det spanske byrået for databeskyttelse, fortsetter vi med å detaljere bruken av  informasjonskapsler  som denne nettsiden gjør for å informere deg så nøyaktig som mulig.

Denne nettsiden bruker følgende  egne informasjonskapsler:

 • Øktinformasjonskapsler, for å sikre at brukere som skriver kommentarer på bloggen er menneskelige og ikke automatiserte applikasjoner. På denne måten, kamp  spam.

 • Denne nettsiden bruker følgende  tredjeparts informasjonskapsler:

 • Google Analytics: Butikker  informasjonskapsler  for å kunne lage statistikk over trafikken og besøksvolumet på denne nettsiden. Ved å bruke denne nettsiden samtykker du til behandling av informasjon om deg av Google. Derfor må utøvelsen av enhver rett i denne forbindelse gjøres ved å kommunisere direkte med Google.

 • Sosiale nettverk: Hvert sosialt nettverk bruker sine egne  informasjonskapsler  slik at du kan klikke på knapper av typen  jeg liker det  eller  Dele.

Deaktivering eller eliminering av informasjonskapsler

Du kan når som helst utøve din rett til å deaktivere eller slette informasjonskapsler fra denne nettsiden. Disse handlingene utføres forskjellig avhengig av nettleseren du bruker.  Her er en rask guide til de mest populære nettleserne .

Ytterligere merknader

 • Verken dette nettstedet eller dets juridiske representanter er ansvarlige for innholdet eller sannheten av personvernreglene som tredjeparter nevnt i denne personvernreglene kan ha.  informasjonskapsler.

 • Nettlesere er verktøyene som har ansvaret for å lagre  informasjonskapsler  og fra dette stedet må du utøve din rett til å eliminere eller deaktivere dem. Verken dette nettstedet eller dets juridiske representanter kan garantere riktig eller feil håndtering av  informasjonskapsler  av de nevnte nettleserne.

 • I noen tilfeller er det nødvendig å installere  informasjonskapsler  slik at nettleseren ikke glemmer din beslutning om ikke å godta dem.

 • I tilfelle av  informasjonskapsler  av Google Analytics, lagrer dette selskapet  informasjonskapsler  på servere som befinner seg i USA og godtar å ikke dele det med tredjeparter, unntatt i tilfeller der det er nødvendig for driften av systemet eller når det er lovpålagt å gjøre det. Ifølge Google lagrer den ikke IP-adressen din. Google Inc. er et selskap som følger Safe Harbor-avtalen som garanterer at alle overførte data vil bli behandlet med et beskyttelsesnivå i samsvar med europeiske forskrifter. Du kan konsultere detaljert informasjon i denne forbindelse  i denne lenken . Hvis du ønsker informasjon om bruken som Google gir til informasjonskapsler  Vi legger ved denne andre lenken .

 • For spørsmål eller spørsmål om denne personvernerklæringen  informasjonskapsler  Ikke nøl med å kontakte oss gjennom kontaktseksjonen.

bottom of page