fbpx

Personvernpolicy

INFORMASJON PERSONLIGE DATA

Siste revisjon: 23. mai 2018.

HVEM ER ANSVARLIG FOR BEHANDLING AV DATAENE?

Datastyringen er CESMA S.L. («NATURVIE»), med NIF nummer B-06293419 Kontaktdataene til NATURVIE er følgende:

– Postadresse: La Alberca Industripark, Plot 5, Guareña, Badajoz, 06470.

– Telefon: 924 35 23 12

– E-post: admon@naturvie.com

Den interesserte parten er informert om at NATURVIE har utnevnt en databeskyttelsesdelegat for hvem han / hun kan avsløre spørsmål om behandling av hans / hennes personopplysninger. Den interesserte parten kan kontakte Delegaten for Databeskyttelse gjennom følgende kontaktinformasjon: comunicacion@naturvie.com, postadresse: La Alberca Industrial Park, Parcela 5, Guareña, Badajoz, 06470.

Hvilken type personlig informasjon samler NATURVIE?

NATURVIE kan samle inn følgende personlige opplysninger til brukerne av NATURVIE nettsiden gjennom de tilsvarende skjemaene: navn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer, fødselsdato, ID, når brukeren besøker WEB, registrere deg, bestill en bestilling online, kontakt NATURVIE eller delta i kampanjer eller undersøkelser av NATURVIE.

I tillegg samler NATURVIE all informasjon relatert til navigasjonen på WEB og samspillet med merkevaren.

Alle personopplysninger som samles inn av NATURVIE kommer fra den interesserte parten, med unntak av kontaktinformasjonen som kan bli gitt til oss av venner eller slektninger:

For å sende en gavekort eller annen gave.

For å dele favorittene som er lagret på WEB.

TIL HVA SKAL VI BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER?

Personens personopplysninger vil bli behandlet med følgende formål som de gjelder:

– Administrer og utvikle registreringen på WEB. Registreringen vil innebære etablering av brukernavigasjonsprofiler på WEB. Slik profilering er bruk av kundedata og informasjon om surfing som produktene vises eller lagt i handlevognen, deler av det besøkte nettet, sted å vurdere dine preferanser og / eller personlige interesser med Målet med å tilby deg innholdet i WEB, tilbudene, tjenestene og produktene som passer til profilen din.

– Administrer og utvikle nettbutikk. Vi bruker kundens personlige opplysninger til å behandle og levere bestillingen din, informere deg via e-post og / eller SMS om statusen til bestillingen din.

– Administrere og sende informasjon om eksklusive kampanjer, nyheter og personlig informasjon tilpasset profilen, interesser og behov vedkommende som kunde via e-post, SMS, e-post eller telefon person. Sende denne informasjonen vil profilere av brukerne er å bruke personlige data, historien om kjøpene eventuelt og navigasjonsinformasjon på nettet for å evaluere relatert til dine personlige preferanser visse aspekter for å tilby deg kommersiell kommunikasjon som passer til profilen din.

– Innholdet, produktene eller tjenestene vil bli tilpasset kunden i kommunikasjon i henhold til deres interesser. Eksisterende mulighet til å abonnere fra disse kommunikasjonene sendte BAJA til e-post comunicacion@naturvie.com

– Responder på utøvelsen av ARCO + rettigheter, samt spørsmål og krav.

– Forvaltning og utstedelse av dokumenter som akkrediterer salg: Salgsfaktura.

Hvor lenge vil vi beholde dataene?

NATURVIE vil beholde personopplysninger bare i et tidsrom som er rimelig nødvendig, med tanke på behovet for å svare på problemer som oppstår eller løser problemer, foretar forbedringer, aktiverer sine tjenester og oppfyller kravene som kreves av gjeldende lov. Dette betyr at du kan beholde personopplysninger i en rimelig periode, selv etter at interessentene har sluttet å bruke NATURVIE-tjenester eller har sluttet å bruke WEB. Etter denne perioden vil personopplysninger bli blokkert fra alle NATURVIE-systemene.

HVOR LEGITIMERER USA Å BEHANDLE DATA?

NATURVIE har følgende legitime grunnlag for å kunne behandle personopplysninger:

Gjennomføring av kontrakten Det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene til den interesserte parten som er samlet, er gjennomføring av salgskontrakten. I denne forstand er interessent plikt til å gi de dataene som er nødvendige for gjennomføringen. Ved ikke å gi oss disse dataene, vil det ikke være mulig å gjennomføre salget.

Juridiske forpliktelser

Forvaltningen og utstedelsen av salgsfakturaen er basert på NATURVIEs juridiske forpliktelse i forhold til kunder.

Samtykke

I forhold til følgende formål vil det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger fra den interesserte part være samtykke fra det samme, dersom det er gitt:

– Ledelse av registret på WEB.

– Ledelse av å sende informasjon om eksklusive kampanjer, siste nyheter og personlig informasjon tilpasset profilen til interessentene.

– Svar på utøvelsen av ARCO + rettigheter, henvendelser og krav fra interessent.

– Forvaltning og utstedelse av følgende dokumenter som viser salg: Salgsfaktura.

Tilbaketrekking av samtykke fra disse behandlingene av den interesserte part vil ikke forutsette utførelsen av salgskontrakten som er inngått mellom den og NATURVIE.

Legitim interesse

I forhold til følgende formål vil det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysninger fra den interesserte parten være NATURVIEs legitime interesse:

– Opprettelse av profiler ved å bla gjennom WEB av en bruker som er registrert i det samme, samt alle de brukerne som har gitt sine data til andre formål.

– Profilering for å sende informasjon om eksklusive kampanjer, siste nyheter og personlig informasjon tilpasset profilen til den interesserte parten.

– Sende tilfredsstillingsundersøkelser på produkter som er kjøpt eller tjenester som brukes av NATURVIE-kunder, for å be om deres mening og kunne forbedre dem.

Vår legitime interesse er å være i stand til å garantere at vårt WEB forblir trygt, samt å hjelpe NATURVIE å forstå behovene, forventningene og nivået på tilfredshet for brukerne, og dermed å forbedre tjenestene, produktene og merkene. Alle disse handlingene utføres for å forbedre nivået på kundetilfredshet og sikre en unik navigasjons- og handleopplevelse.

Hvilke mottakere kan vi kommunisere med dataene?

Personopplysningene til den interesserte parten kan overføres / kommuniseres til følgende mottakere:

– Bedrifter i NATURVIE-gruppen.

– Offentlige administrasjoner og organisasjoner når det kreves av skatt, arbeidskraft, trygdeordninger eller andre gjeldende forskrifter.

– Bedrifter med ansvar for databehandling, for eksempel franchisetakere og leverandører som tilbyr tjenester til NATURVIE (budfirmaer, kommunikasjonsleverandører, byråer, profileringsselskaper, etc.).

Internasjonale dataoverføringer kan også finne sted i stedet for de tidligere overføringene / kommunikasjonene som NATURVIE vil bruke standardkontraktklausulene tilpasset av Europa-kommisjonen og EU-USAs personvernskjold. Som garanti for overføringene til land som ikke har en beslutning om å tilpasse Europakommisjonen. Under alle omstendigheter har tredjeparter med hvem visse personopplysninger deles, tidligere akkreditert vedtaket av tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak for riktig beskyttelse av det samme.

NATURVIE selger aldri kundedata til tredjepart.

HVORDAN BESKYTTER NATURDATA PERSONOPPLYSNINGER?

WEB bruker informasjonssikkerhetsteknikker som brannmurer, tilgangskontrollprosedyrer, alle med sikte på å forhindre uautorisert tilgang til data og garantere konfidensialiteten av data. For å oppnå disse endringene, aksepterer brukeren at NATURVIE mottar data med det formål å godkjenne tilgangskontrollene tilsvarende.

I tillegg gjennomføres eventuelle transaksjoner gjennom WEB / / / gjennom sikre betalingssystemer. Fortrolige betalingsdata overføres direkte og i kryptert form (SSL) til den tilsvarende enheten.

NATURVIE sier at den har vedtatt alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre sikkerheten og integriteten til personopplysningene den behandler, samt å forhindre tap, endring og / eller tilgang av uautoriserte tredjeparter.

HVA ER DIN RETTIGHETER I FORBINDELSE MED PERSONLIGE DATA?

Du har følgende rettigheter som kan utøves via e-postadressen comunicacion@naturvie.com:

Rett til tilgang

Du har rett til å få bekreftelse på om NATURVIE behandler personopplysninger om deg, eller ikke, samt tilgang til personopplysningene som NATURVIE disponerer over deg.

Rettighetsrett

Du har rett til å be om at NATURVIE rette opp personlige data når det er unøyaktig eller at det er fullført når det er ufullstendig.

Rett til undertrykkelse / rett til å bli glemt

Du kan be om at personopplysninger slettes hvis blant annet grunnen er at dataene ikke lenger er nødvendige for de formålene som ble samlet inn.

Rettighetsbegrensning

Du har rett til å be om begrensning av behandlingen av dataene, i så fall vil vi bare beholde dem for utøvelse eller forsvar av krav.

Portabilitet til høyre

Du har rett til å motta personlige data i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, og overføre dem til en annen part når behandlingen er basert på samtykke eller en kontrakt, og utføres med automatiserte midler.

Oppositionsrett

Du kan motsette seg at personopplysningene er underlagt behandling basert på NATURVIEs offentlige eller legitime interesse, inkludert opprettelse av profiler. I så fall vil NATURVIE slutte å behandle dataene, med unntak av tvingende legitime grunner eller utøvelsen eller forsvaret av mulige krav.

Automatiserte individuelle beslutninger

Du har rett til ikke å bli gjenstand for en beslutning basert utelukkende på automatisk behandling, inkludert profilering, som gir juridiske effekter på deg eller påvirker deg på en lignende måte. Det vil imidlertid ikke være mulig å utøve slik rett dersom vedtaket er nødvendig for å inngå eller gjennomføre en kontrakt mellom deg og NATURVIE. er godkjent av loven som gjelder for NATURVIE, forutsatt at den oppretter tilstrekkelige tiltak for å beskytte sine rettigheter, friheter og legitime interesser; eller er basert på ditt eksplisitte samtykke.

Rett til å sende inn et krav

Du har rett til å sende inn et krav hos det spanske databeskyttelsesbyrået.

For å behandle forespørselen, kan vi be deg om å bevise din identitet.

BRUK AV VÅRE WEBSIDEN

Brukeren forplikter seg til å gjøre bruk av innholdet på Nettstedet hensiktsmessig, og er forpliktet til (i) å gi sannferdig og nøyaktig informasjon om dataene som er forespurt i registreringsskjemaet eller ordreforfyllelsen, og holde dem oppdatert, forutsatt at bruk av nettet (ii) ikke engasjere seg i ulovlig virksomhet, ulovlig eller i strid med god tro og offentlig orden (iii) ikke formidle innhold eller propaganda av en rasistisk, fremmedfjendsk, diskriminerende karakter basert på rase, kjønn, ideologi, religion eller på noen måte bryter med moralsk, offentlig orden, grunnleggende rettigheter, offentlige friheter, ære, Personvernet eller bildet av tredjepart og generelt gjeldende regelverk; (iv) ikke forårsake skade på de fysiske og logiske systemene på nettet, NATURVIE-leverandører eller tredjeparter, eller introdusere eller spre seg på nettverksdatavirusene eller andre fysiske eller logiske systemer som sannsynligvis vil forårsake skade tidligere nevnte; (v) ikke bruke innholdet på nettet og informasjonen om det samme for å sende reklame, eller sende meldinger med noe annet kommersielt formål, eller å samle inn eller lagre personopplysninger fra tredjeparter; (vi) ikke prøve å få tilgang til og, hvis det er hensiktsmessig, bruk e-postkontoene til andre brukere og endre eller manipulere sine meldinger.

NATURVIE forbeholder seg retten til uten varsel å gjennomføre de modifikasjoner som den finner hensiktsmessige på sin web, å kunne endre, slette eller legge til både innholdet og tjenestene som tilbys gjennom det og måten disse presenteres på eller ligger i portalen din.

INTELLEKTUAL OG INDUSTRIELLE EGENSKAPER

Alle immaterielle og industrielle rettigheter til nettstedet og dets innhold, inkludert men ikke begrenset til bilder, lyd, lyd, video, design, tekster, grafikk, logoer, ikoner, fargekombinasjoner, struktur, knapper, samt programvare , varemerker, varemerker, verk, illustrasjoner, fotografier eller industrielle tegninger og andre tegn som er mottakelige for industriell og kommersiell bruk, eies og eies av NATURVIE eller tredjeparter som har behørig autorisert deres opptak på nettsiden.

Reproduksjon, distribusjon og offentlig kommunikasjon, inkludert måten den blir gjort tilgjengelig for, helt eller delvis av innholdet på nettet, for kommersielle formål, i ethvert medium og på noen tekniske måter uten tillatelse fra Naturvie.

Brukeren forplikter seg til å respektere rettighetene til intellektuell og industriell eiendom eid av NATURVIE. Brukeren kan bruke Internett og innholdet til personlig og privat bruk. Eventuell annen bruk er forbudt, og vil kreve at brukeren får forhåndsgodkjent skriftlig fullmakt fra NATURVIE. Brukeren må avstå fra å slette, endre, unngå eller manipulere noen beskyttelsesenhet eller sikkerhetssystem som ble installert på nettet.

ANSVAR SOM OPPFØRES FRA BRUK AV WEBEN

Naturvie ikke ansvarlig under noen omstendigheter for skader av noe slag som kan forårsake, men ikke begrenset til feil eller mangler i innholdet, manglende tilgjengelighet av portalen eller overføring av virus eller ondsinnede eller skadelige programmer i innhold, til tross for å ha vedtatt alle nødvendige teknologiske tiltak for å unngå det.

Fra kundens nettside er det mulig at det blir omdirigert til innhold fra tredjeparts nettsteder. Siden utlåner ikke alltid kan kontrollere innholdet postet av tredjeparter på sine nettsider, påtar vi oss ikke ansvar for slikt innhold. I alle fall til utlåner stater som umiddelbart videre fjerne innhold som kan krenke nasjonal eller internasjonal lov, moral eller offentlig orden, går videre til umiddelbar tilbaketrekking av viderekoblingen til nettstedet, får oppmerksomhet fra kompetente myndigheter innholdet i spørsmålet.

Naturvie ikke ansvarlig for innholdet og informasjonen som er lagret, inkludert men ikke begrenset til, forum, chat, blogger generatorer, kommentarer, sosiale nettverk eller andre betyr at tredjeparter uavhengig publisere innhold på nettet. Men Naturvie er tilgjengelig for alle brukere, myndigheter og sikkerhetsstyrker, og arbeider aktivt i uttak eller muligens blokkere alt innhold som kan påvirke eller krenke nasjonal lov eller internasjonale rettighetene til tredjeparter eller moral og offentlig orden. I det tilfelle at brukeren anser som finnes på nettet innhold som kan være utsatt for denne klassifiseringen, må du umiddelbart varsle administratoren av nettet.

Internett har blitt gjennomgått og testet for å fungere skikkelig. I prinsippet kan riktig funksjon garanteres 24 timer i døgnet 7 dager i uken, hele året. Men Naturvie ikke utelukke muligheten for at det er visse programmeringsfeil, eller det skje på grunn av force majeure, naturkatastrofer, streik eller lignende forhold gjør det umulig å få tilgang til Internett.

Det er forbudt å innføre hyperkoblinger for kommersielle formål utenfor Naturvie som gir tilgang til Internett, uten forutgående samtykke fra Naturvie nettsider. Naturvie ikke ansvarlig for bruk eller innholdet av tredjeparts nettsteder som kan etablere kontakt med Naturvie.com.

 

OM INFORMASJONSKAPSLER

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som er lagret i nettleseren din når du besøker nesten hvilken som helst nettside. Dens nytte er at nettet er i stand til å huske besøket når du er tilbake for å navigere til den siden. Informasjonskapsler lagrer ofte informasjon av teknisk art, personlige preferanser, innholdsinnstilling, bruksstatistikk, koblinger til sosiale nettverk, tilgang til brukerkontoer, etc. Formålet med informasjonskapselen er å tilpasse webinnhold til deres profil og behov uten informasjonskapsler tjenester som tilbys av en hvilken som helst side, vil bli tømt betydelig. Hvis du vil ha mer informasjon om hva som er informasjonskapsler, hva du skal lagre, hvordan du fjerner dem, deaktiver dem, etc., vennligst gå til denne linken.

Cookies brukt på denne nettsiden

Det spanske byrået for databeskyttelsesretningslinjer går videre til detaljert bruk av informasjonskapsler, noe som gjør at dette nettstedet gir deg størst mulig nøyaktighet.

Dette nettstedet bruker følgende egne informasjonskapsler:

Session-informasjonskapsler, for å sikre at brukere som skriver kommentarer på bloggen, er menneskelige og ikke automatiserte applikasjoner. På denne måten bekjempe spam.

Dette nettstedet bruker følgende tredjeparts cookies:

Google Analytics: Lagrede informasjonskapsler for å produsere statistikk over trafikken og antall besøk på dette nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i behandling av informasjon om deg av Google. Derfor bør utøvelsen av eventuelle rettigheter i denne forbindelse gjøres ved å kommunisere direkte med Google.

Sosialt nettverk: hvert sosialt nettverk bruker sine egne informasjonskapsler, slik at du kan klikke på knapper av typen jeg liker eller deler.

Deaktiverer eller sletter informasjonskapsler

Når som helst kan du utøve din rett til å deaktivere eller fjerne informasjonskapsler fra dette nettstedet. Disse handlingene utføres annerledes avhengig av hvilken nettleser du bruker. Her gir vi deg en rask guide til de mest populære nettleserne.

Ytterligere notater

Verken dette nettstedet eller dets juridiske representanter er ikke ansvarlige for innholdet eller nøyaktigheten av personvernreglene som kan ha tredjepart nevnt i denne informasjonskapslingsretningslinjene.

Nettlesere er verktøy som er ansvarlige for lagring av informasjonskapsler, og fra dette stedet bør det være deres rett til å fjerne eller deaktivere dem. Verken dette nettstedet eller dets juridiske representanter kan ikke garantere korrekt eller feilaktig håndtering av informasjonskapsler av de ovennevnte nettleserne.

I noen tilfeller er det nødvendig å installere informasjonskapsler for å hjelpe nettleseren til å huske din beslutning om å ikke akseptere dem.

Når det gjelder Google Analytics-cookies, lagrer dette firmaet informasjonskapslene på servere som er lokalisert i USA, og har forpliktet seg til ikke å dele det med tredjeparter, unntatt i tilfeller der det kreves for driften av systemet eller når loven krever at en slik effekt. Ifølge Google lagrer ikke IP-adressen din. Google Inc. er et selskap som er tilknyttet avtalen om sikker havn, som garanterer at all data overført vil bli behandlet med et beskyttelsesnivå i henhold til europeiske bestemmelser. Du kan finne informasjon som er detaljert her på denne lenken. Hvis du vil ha informasjon om bruk som Google gir til informasjonskapslene, vedlegges vi denne andre lenken.

For spørsmål eller spørsmål om denne retningslinjens informasjonskapsler, ikke nøl med å kontakte oss via kontaktavsnittet.

 

El objetivo principal de Naturvie al solicitar la subvención es adaptar la marca a las redes sociales y medios para hacer llegar el producto a nuevos nidos de público. Por ello se opta contratar servicios como la difusión de material en redes sociales con personajes influyentes, la creación de catálogos, inversión en campañas publicitarias CPC o la adaptación de nuestra web corporativa a un apartado con ecommerce.

De esta forma, y a través de todas estas medidas, la imagen de marca quedaría actualizada a las nuevas normal del entorno digital.

“CESMA SL ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas y gracias al que ha desarrollado su imagen en el entorno digital para la mejora de competitividad y productividad de la empresa. 23/11/2017. Para ello ha contado con el apoyo del Programa TICCÁMARAS de la Cámara de Comercio de Badajoz.”


Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa

“Soy conocedor de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y me comprometo a indicarlo así siempre que deba hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que considero tienen este tipo de ayudas para nuestra empresa, es por ello que valoro muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a nuestro trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en que me ubico y de España en su conjunto.”

Todo ello conforme a lo establecido en el Anexo XII del Reglamento (UE) 1303/2013, en materia de información y comunicación sobre el apoyo procedente del FEDER.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies